Ög 234

Östergötland: Östra Stenby kyrka


karl * rist * stin * þisa * itR * osmut * buruþu sin

Karl reste denna sten efter Åsmund, sin broder


Runstenen står sedan 1939 rest på kyrkogården väster om kyrkans huvudingång. Tidigare satt den inmurad i kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2006-04-28

Tillbaka till listan