Ög 235

Östergötland: Östra Stenby kyrka


karl uist (:) stin : þisa itR þurfrþa auþurn fr(a)ta si-

Karl reste denna sten efter Torfrid, sin broder


Runstenen står sedan 1939 rest på kyrkogården väster om kyrkans huvudingång. Tidigare satt den inmurad i kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2006-04-28

Tillbaka till listan