Ög 236

Östergötland: Östra Stenby kyrka


× ufagR * raisþi * stain * þansa * eftiR * aystain * sun sin ×

Ofeg reste denna sten efter Östen, sin son


Runstenen står sedan 1939 rest på kyrkogården väster om kyrkans huvudingång. Tidigare satt den inmurad i kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2006-04-28

Tillbaka till listan