Ög 31

Östergötland: Å kyrka


frustin : riti : stin : þina : iftR : sikmut : uk : ukitRi : an ua : burþ

Frösten reste denna sten efter Sigmund, och mindre glad bar han bördan


Ög 31 – 33 är resta intill varandra på kyrkogården norr om kyrkan.
Salberger (1990:5ff) tolkar slutet som 'och mindre glad han dräpte (sin) broder'.

Foto © Christer Hamp 2006-04-28

Tillbaka till listan