Ög 32

Östergötland: Å kyrka


sin * uk (:) þurburn : uk : satar : þR : ritu : stin : þina iftR * þurkl * brþr * sin * su(n) (*) s(i)--m

Sven / Sten och Torbjörn och Sandar de reste denna sten efter Torkel, hans [Torbjörns] broder, son till ...


Ög 31 – 33 är resta intill varandra på kyrkogården norr om kyrkan

Foto © Christer Hamp 2006-04-28

Tillbaka till listan