Ög 34

Östergötland: Lundby, Å socken


lhifuntr : raisþi : sten : þana : iftiR : un : bruþur : sin

Hlifundr reste denna sten efter Unn, sin broder


Runstenen står rest i ett gravfält 100 m norr om huvudbygnaden på Lundby gård.

Foto © Christer Hamp 2013-03-30