Ög 33

Östergötland: Å kyrka


... ... ...-a : iftiR : saibiurn ÷ faþur ÷ sin

... efter Säbjörn, sin fader


Ög 31 – 33 är resta intill varandra på kyrkogården norr om kyrkan

Foto © Christer Hamp 2006-04-28

Tillbaka till listan