Ög 42

Östergötland: Örevad, Älvestads socken


rulufR : resþi : stin : þana : eftiR : þu(r)stin/þu(þ)stin : sun : sin :

Rolf reste denna sten efter Torsten, sin son


Runstenen står, väl synlig från vägen, i en inhägnad hage vid gården.

Foto © Christer Hamp 2006-04-29