Ög 43

Östergötlands: Ingelstad, Östra Eneby socken


÷ salsi karþi sul ÷ D ÷ skut- - þ--a hiu ×

Salse gjorde solen. Dag högg detta i hällen.


Inskriften från början av 900-talet är huggen i en berghäll högst uppe på en kulle i industriområdet Ingelstad i Norrköping. En skyltad gångstig går från Kiselgatan.
Inskriften är både svårläst och svårtolkad. Tolkningen ovan är enligt skylten vid ristningen.

Foto © Christer Hamp 2006-04-28

Tillbaka till listan