Ög 57

Östergötland: Väversunda kyrka


asmutær (:) gæþi : tRr þasar (:)

Åsmund gjorde denna dörr


Det medeltida dörrbeslaget av järn sitter på utsidan av dörren mellan vapenhuset och kyrkorummet

Foto © Christer Hamp 2017-07-22

Tillbaka till listan