Ög 56

Östergötland: Väversunda kyrka


: ualtrikr : lahþi : stin : þi... ...

Valdrik lade denna sten ...


Fragment av en vikingatida gravhäll i kalksten, uppställd i vapenhuset

Foto © Christer Hamp 2017-07-22

Tillbaka till listan