Ög 62

Östergötland: S:ta Ingrids kloster, Skänninge


[eystin : raisti : stin : þansi : if]tiR : iskil : bruþur : sin :

Östen reste denna sten efter Eskil, sin broder


Den bevarade halvan av stenen står nedanför backen norr om den synliga delen av klosterruinen. Den påträffades vid utgrävningar i klosterområdet på 1930-talet. Bara hälften av stenen återstår idag, men den avbildades på 1600-talet. Kallades tidigare Ög ATA4401/63 och Ög N283

Foto © Christer Hamp 2004-07-30

Tillbaka till listan