Ög 63

Östergötland: Vistena, Allhelgona socken


saþ(u) + þati + tiþtku + su(i)(t) × (a)(f)(h)l × Rtst × fa si

-


Runstenen står rest i Vistena, ett par kilometer öster om Skänninge, intill vägen söder om Brunnsgården. Enligt skylten är texten en lönnskrift som inte har kunnat tolkas.

Foto © Christer Hamp 2014-04-19