Ög 75

Östergötland: Hovs kyrka


... -umbl : þata : (y)fiR : sikrun : moþu... -(i)n- : kuþ : hia-... ...

... [gjorde] denna minnesvård efter Sigrun, sin moder. Gud hjälpe [hennes själ]


Gravhällen står tillsammans med andra i Hovs kyrkas vapenhus. Den hittades 1889 vid grävning av en grav.

Foto © Christer Hamp 2019-08-04