Ög 77

Östergötland: Hovgården, Hovs socken


: tuna : sati : stin : þ-... --tR : sin : uar : þurfast : uas han : man : mist : uniþik *

Tuna satte denna sten efter sin man Torfast, av människor den störste oniding


Runstenen står under tak i trädgården 90 m öster om huvudbyggnaden. De två delarna är numera ihopmonterade.

Foto © Christer Hamp 2015-04-04