Ög 89

Östergötland: Skrukeby Holagård, Högby socken


urmar : risti kuml : iftR : eskil * bruþur * sin *

Ormar reste minnesmärket efter Eskil, sin broder


Runstenen står sedan 1947 rest vid Högby hembygdsgård, vid väg 32 mellan Mjölby och Skänninge. Ursprungligen stod den vid Skrukeby Holagård. Den togs därifrån för att användas vid bygget av Högby nya kyrka 1869, men då man upptäckte ristningen restes den på den nya kyrkogården.

Foto © Christer Hamp 2017-07-22

Tillbaka till listan