Ög 90

Östergötland: Skrukeby, Högby socken


× ketil + -... ... ... ...-s + frita sin

Kettil .. sin frände


Det som åtestår av runstenen står rest i Skrukeby strax nordväst om Mjölby, i en öppning mellan två villatomter.

Foto © Christer Hamp 2014-07-19