Ög 98

Östergötland: Strålsnäs, Åsbo socken


... ris... * stin * þansi * iftiR * -uruk * sin * [f]aþ-... ...
iri...-i

... lät resa denna sten efter Krok, sin fader [och efter] Ärinvi, [sin moder]


Runstenen står rest i ett gravfält vid Svartåns strand 600 m nordost om Strålsnäs huvudbyggnad. Det finns en skylt i allén ett par hundra meter öster om Strålsnäs.

Foto © Christer Hamp 2015-04-04