Ög 99

Östergötland: Hov, Mogata socken


ᚴᛁᛦᛘᚢᛏ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅᚾᚢᛏᚱ ᛬ ᚦᛁᛦ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᛋᛅ ᛬ ᛁᚠᛏᛦ ᛬ ᛋᚢᛏᛅ ᛬ ᚠᛅᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛒᛁᛅᚱᚴᛁ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛋᛅᚢᛚ ᛬ ᚼᛅᛋ

kiRmutr • auk : anutr : þiR : ristu : stin : þisa : iftR : suta : faur : sin : biarki : kuþ saul : has

Germund och Anund reste denna sten efter Sote, sin far. Gud bärge hans själ.


Runstenen står rest 500 m nordväst om gården Hov i ett gravfält på en ås.

Foto © Christer Hamp 2013-03-30