Ög FV 1975;174

Östergötland: Harstads ödekyrkogård, Väderstads socken


...-- * iarl × ristu ...n * þinsa * aftiR * bruþr * utruks

... Jarl reste denna sten efter Otryggs broder ...


Runstenen står rest på Harstads ödekyrkogård, någon kilometer VSV om Väderstads kyrka, tillsammans med Ög 94. Den hade använts som lockhäll till en grav och hittades 1974.

Foto © Christer Hamp 2007-06-03

Tillbaka till listan