Ög 94

Östergötland: Harstads ödekyrkogård, Väderstads socken


: askata : auk : kuþmutr : þau : risþu : kuml : þ[i](t)a : iftiR : u-auk : iaR : buki| |i : haþistaþum : an : uaR : bunti : kuþr : taþr : i : ki[(r)]k[(i)(u)(m)]

Asgöta och Gudmund de reste detta minnesmärke efter Oddlög som bodde i Haddestad. Hag var en god bonde, dog i Grekland.


Runstenen står rest på Harstads ödekyrkogård, någon kilometer VSV om Väderstads kyrka, tillsammans med Ög FV 1975;174. Den satt inmurad i västra stigluckan fram till 1684, men restes då för sig själv.

Foto © Christer Hamp 2007-06-03

Tillbaka till listan