Ög Hov 17;23

Östergötland: Hovs kyrka


... ...iR × krima... ...

... efter Grimar (?) ...


Fragmentet av gravhäll i kalksten finns i tornrummet i Hovs kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan