Ög Hov 19;24

Östergötland: Hovs kyrka


... ...ur × si... ...

... sin fader / broder ...


Fragmentet av gravhäll i kalksten finns i tornrummet i Hovs kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan