Ög Hov 28;26

Östergötland: Hovs kyrka


...k × tul...

-


Fragmentet av gravhäll i kalksten finns i tornrummet i Hovs kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan