Ög Hov 29;26

Östergötland: Hovs kyrka


...- ' aki...

-


Fragmentet av gravhäll i kalksten finns i tornrummet i Hovs kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan