Ög Hov 31;27

Östergötland: Hovs kyrka


...-n : lagþ... ...

... n lade ...


Fragmentet av gravhäll i kalksten finns i tornrummet i Hovs kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan