Ög Hov 34;28

Östergötland: Hovs kyrka


... ...(u)mbl × þeta × ...

... detta kummel ...


Fragmentet av gravhäll i kalksten finns i tornrummet i Hovs kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan