Ög Hov 37;28

Östergötland: Hovs kyrka


...stin × ... × (k)...

... sten ...


Fragmentet av gravhäll i kalksten finns i tornrummet i Hovs kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan