Ög Hov 90;32

Östergötland: Hovs kyrka


... × -a(g)þ... ...

... lade ...


Fragmentet av gravhäll i kalksten finns i tornrummet i Hovs kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan