Ög Hov 39;29

Östergötland: Hovs kyrka


: helgi : auk : (s)(u)ein ... kuþ h... ...

Helge och Sven ... Gud hjälpe ...


Fragmentet av gravhäll i kalksten finns i tornrummet i Hovs kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan