Ög Hov 94;34

Östergötland: Hovs kyrka


... (k)uþ : hialb... ...

... Gud hjälpe ...


Fragmentet av gravhäll i kalksten finns i tornrummet i Hovs kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan