Ög Hov 95;34

Östergötland: Hovs kyrka


...(n)yasi : lagi : stei(n) ... ...-(u)(r) : sina : ...

... lade stenen ... sin moder / dotter ...


Fragmentet av gravhäll i kalksten finns i tornrummet i Hovs kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan