Öl 25

Öland: Dröstorp, Sandby socken


[ioruik]r × riti × stain × efti × -r---... ...oþur × sin

Jorund reste stenen efter ... sin broder


Runstenen står rest i Dröstorps naturreservat, ett par kilometers promenad väster om Skarpa Alby. Den är huggen i kalksten och kallas också Björnflisan.

Foto © Christer Hamp 2015-08-15