Öl 26

Öland: Sandby kyrkogård


× kuþfastr × auk × helgun × auk × neniR × þaun myþkini × litu × reisa × stein × eftiR × suein × faþur

Gudfast och Helgun och Nenne, moder och söner, lät resa stenen efter fadern Sven


Runstenen strår rest på kyrkogården söder om kyrkan, tillsammans med Öl 27

Foto © Christer Hamp 2007-07-21

Tillbaka till listan