Öl 27

Öland: Sandby kyrkogård


× þeiR bryþr × reistu × kubl × þia × eftiR × sustur ×× sina × afriþi × auk × eftR × suein × faþur × sin × koþan ×

Dessa bröder reste deta minnesmärke efter sin syster Åfrid och efter sin gode far Sven


Runstenen strår rest på kyrkogården söderom kyrkan, tillsammans med Öl 26. De bröder som nämns i texten är Gudfast och Nenne, som namnges på Öl 26.

Foto © Christer Hamp 2007-07-21

Tillbaka till listan