Öl 31

Öland: Runstens kyrka


auþbiarn : lit : reisa : stein : ...----... hialbi sialu * has

Ödbjörn lät resa stenen ... [Gud] hjälpe hans själ


Runstenen sitter inmurad i sakristians vägg, synlig från insidan. Den har efter omhuggning använts som gravsten, och låg 1634 på kyrkogårdens södra del. Resten av stenen låg inne i den gamla kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2007-07-21

Tillbaka till listan