Öl 36

Öland: Bjärby, Runstens socken


× (h)[e]rfri[þ- ...-] × uiþbiurn × litu × raisa × stain × þina × at × fastulf × faþur sin ×× siklaug × lit × raisa aftiR : bunta × sin × han × iaR × krafin × i × kirikiu ×

Härfrid och Vidbjörn lät resa denna sten efter Fastulv, sin fader, Siglaug lät resa efter sin make. Han är begraven i kyrkan.


Runstenen står rest på östra sidan om vägen någon kilometer norr om Runstens kyrka. Den Fastulv som stenen är rest efter har alltså fått sin grav inne i kyrkan, en mycket hedrande placering. Runstenen till hans minne har sedan rests på hembyns ättebacke.

Foto © Christer Hamp 2013-05-10

Tillbaka till listan