Öl 38

Öland: Lerkaka, Runstens socken


... ...[-(þ)u]r sin kuþan

... sin gode fader / broder


Fragmentet av en runsten i grå kalksten står på en privat tomt, lutat mot ett rött trähus, 400 meter nordost om ÖL 37

Foto © Christer Hamp 2007-07-21

Tillbaka till listan