Öl 37

Öland: Lerkaka, Runstens socken


olafR × auk × kamal × auk × sagsi × raistu + stain × þina × aftiR × [un × faþur × sin × kai](R)ui lit × at × bonta × sin × hiarsu[k] kubl þsi fiaRun olafR hefnt[i at miomu ati un hiar hal](f)an by

Olof och Gammal och Saxe reste denna sten efter Unn, sin fader. Geirvi lät efter sin make här [göra] detta kummel. För Rike-Unn hämnades Olof vid miomu. Unn ägde här halva byn.


Runstenen står rest på västra sidan om vägen i Lerkaka. Namnet på platsen där Olof hämnades har enligt Riksantikvarieämbetets skylt inte kunnat tolkas. Rundata översätter det som Muhumaa, en estnisk ö i Östersjön. Senare delen av inskriften är i versform, vilket inte framgår av översättningen.

Foto © Christer Hamp 2013-05-10

Tillbaka till listan