Öl Köping 18

Öland: Köpings kyrka


...rmu-... ... ...n × iuk

... högg


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan