Öl Köping 20

Öland: Köpings kyrka


...(u)(r)(k)... ... ...-k × muþur × sina ... ...-albi × sial

... sin moder ... Gud hjälpe själen


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan