Öl Köping 2

Öland: Köpings kyrka


... ...ž hialbi × henaR × salu × auk ...

... Gud hjälpe hennes själ och ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan