Öl Köping 7

Öland: Köpings kyrka


žirui ' (r)i-... ... -aistu * at bružur * sin

Tyrve reste ... reste efter sin broder


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan