Öl Köping 23

Öland: Köpings kyrka


... ...- × suein × žaiR × retu ...

... Sven, de reste ..


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan