Öl Köping 22

Öland: Köpings kyrka


...a at sui... ...

... denna sten efter Sven (?) ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan