Öl Köping 26

Öland: Köpings kyrka


× asi × ...

Åse ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan