Öl Köping 27

Öland: Köpings kyrka


... × roþkerþa × a... ...

... Rodgerda och ...


Fragmenten av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka. För att se en rekonstruktion, klicka på länken nedan!

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan