Öl Köping 29

Öland: Köpings kyrka


... × faþur × si... ...

... Sin fader ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan