Öl Köping 28

Öland: Köpings kyrka


...-urn × ...

... Björn ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan