Öl Köping 35

Öland: Köpings kyrka


...s-...--n--...

-


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan